T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyonumuz

 

MİSYONUMUZ


Toplumdaki ırk, cinsiyet, yaş, din, eğitim, sosyo-ekonomik düzey ve politik görüş farklılıklarını görmeksizin toplumun hizmetine ücretsiz olarak sunulması amacıyla her türlü kültür mirasının derlenmesi, koruma altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

VİZYONUMUZ


Evrensel bilgi akışının vazgeçilmez bir unsuru olarak yaşam boyu öğrenme adına kütüphane kullanıcılarının zamanlarını verimli şekilde değerlendirmelerini sağlamak, öğrenimlerini destekleyecek şekilde yayın koleksiyonunu sürekli yenilemek, bireysel ve toplumsal gelişim için gereksinim duyulan bilgiyi için başvuru merkezi olmak.