T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi

Tarihçe

Afyonkarahisar İl Halk Kütüphanesi’nin adını aldığı Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazit Dönemi Sadrazamlarından  Gedik Ahmet Paşa,  Anadolu ve Karaman Seferleri sırasında uzun yıllar ilimiz Afyon’da kalmış ve 1473 yılında cami, hamam ve medreseden oluşan İmaret Külliyesini yaptırmıştır. Medreseye 200 kadar kitabını bağışlayarak Gedik Ahmet Paşa Medrese Kütüphanesi’ni kurmuştur. Bu dönemde Afyon ilinde Sıpyan Okulunun yanında açılan Recep Efendi Kütüphanesi ve Mevlevi Tekkesi Kütüphanesi de hizmet vermekteydi.

            Daha sonra aslen Afyon’lu olup, sarayın sipahi ağalığında bulunan, Ahmet Bin Mustafa Bin Ahmet Paşa, babası Hersekzade Ahmet Paşa’nın vasiyeti üzerine 380 adet kitabını da bağışlamış ve kütüphane 1783 yılında medrese dışına çıkarılarak halka hizmet vermeye başlamıştır. Bu Kütüphaneye Recep Efendi Kütüphanesi’nin kitapları da katılarak koleksiyon genişletilmiştir. Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Kütüphane Vakıflardan Maarif Vekaletine devredilmiş ve Mevlevi Tekkesinin kitapları da koleksiyona katılmıştır.

            Kütüphane 1950’den sonraları bugünkü Emek İşhanı ile Adliye Sarayı arasında ki Efkaf İdaresi olarak yaptırılan binaya, oradan Halkevi Binasına, oradan da Dumlupınar İlkokulu’nun bodrum katına taşınmıştır. 1971 yılından beri bugünkü binasında hizmet vermektedir.